Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çetin Rektör Alma’ya Kitap Hediye Etti

Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çetin, Rektörümüz Prof. Mehmet Hakkı Alma’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Çetin, yazmış olduğu “Türk Sanatın’da Tavuz Kuşu İkonografisi” ve “Harpi İkonografi " isimli kitapları Rektör Alma’ya hediye etti.

Kendisine hediye edilen kitaplardan dolayı teşekkür eden Rektör Alma, Prof. Dr. Çetin’e çalışmalarında başarılar diledi.

“Tavuz Kuşu İkonografisi”

Prof. Dr. Yusuf Çetin’in ilk kitabı olan Tavuz Kuşu İkonografisi’nde, Hz. Âdem’den günümüze kadar çeşitli din ve inanç çevrelerinde farklı yönleriyle ele alınan ve anlamlar yüklenen Tavus kuşları anlatılmaktadır. İslam dininin temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim ile diğer din ve inançlardan gelen anlam ve sembolleriyle Tavus kuşu tasvirlerinin, uygarlıkların tarihi sürecinden süzülerek kazanmış olduğu anlam ve değerler bu kitapta somutlaştırılıyor. Resim, heykel ve kabartmalarda en süslüsünden en soyutuna kadar söz konusu kuşların tür ve örneklerini de bu kitapta bulmak mümkün. Anavatanı Hindistan olarak kabul edilen tavus kuşları, kültürel anlamlan itibariyle Hindistan'dan Çin'e, Mısır'a, Mezopotamya'ya, İran, Kafkasya ve Anadolu üzerinden tüm Avrupa'ya yayılmış; birçok çevrede savaş tanrısı, bereket ve doğurganlığın simgesi, yeraltı dünyasının Oziris'i, ölümsüzlük ve yeniden doğuşun işareti, mutluluk ve şans getiren bir unsur, hükümdarlığın, bilgeliğin, zenginlik ve soyluluğun timsali, aâb-ı hayatın, cennet ve kutsal güzelliğin sembolü olarak düşünce dünyası içerisindeki yerini alıyor.

“Harpi İkonografisi”

Prof. Dr. Yavuz Çetin’in ikinci kitabı olan Harpi İkonografisi’nde ise çok zengin bir figürlü bezeme repertuvarına sahip olan Türk sanatında fantastik yaratıklar diğer figürlü bezemeler arasında özel bir grubu oluşturuyor. Bu fantastik yaratıklardan birisi de farklı dönemlerde ve farklı zaman dilimleri içerisinde Umay Ana, Siren, Simurg, Anka, Zümrüd-ü Anka gibi çeşitli adlarla karşımıza çıkan ve hibrit bir yapıya sahip olan, genellikle kadın başlı, kuş gövdeli Harpi figürüdür. Harpi figürü Türk sanatı bezeme programında diğer figürlere göre kullanımı yoğun olmamakla birlikte taş, alçı, çini, maden, kâğıt gibi hemen hemen her malzeme ile yapılmış sanat eserleri üzerinde görülmektedir.