Tezler, Uzmanlık Alanları ve Diğer Faaliyetler

 

Hazırlanan Tezler

Yüksek Lisans Tezi: Çeşitli Ağaç Türlerinde Su Alınımının ve Çalışmasının Azaltılması, KTÜ, Trabzon, Turkey (1991).

Doktora Tezi: Several Acids-Catalyzed Phenolation of Wood and Its Application to Molding Materials (ingilizce), Ph.D. Thesis, Kyoto University, Kyoto, Japan (1996).

Uzmanlık Alanları

 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları
 • Endüstriyel Polimeler ve Kompozitler
 • Biyoenerji Üretim Metotları
 • Odun Koruma Teknikleri
 • Biyokütle Dönüşüm Teknolojileri
 • Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
 • Atıklardan Enerji Üretimi
 • Yenilebilir Mantar Üretimi
 • Odun ve Doğal Lif Esaslı Kompozitler
 • Orman Ürünlerinde Enstrümental Analiz Metotları
 • Odun Plastik Kompozitler 
 • Odun Dışı Orman Ürünleri ve Kimyası

Diğer Faaliyetler

1. Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALUM) kurulan yeni laboratuvarlar (Kozmetik-İnşaat-Elektrik-Elektronik vb.)

2. Sağlık Simülasyon Merkezi

3. Spor Tesisleri ve yeni binaların yapılması, hizmete alınması, tadilatı

4. Uygulama Çiftliği (TUAM)